Privacy Policy

Wie zijn wij
HandleidingKwijt B.V.
Weena 690 16.19
3012 CN Rotterdam
Nederland
KvK: 77685601

Welke gegevens verzamelen wij of derden via onze website?
Google Analytics
HandleidingKwijt verzamelt geanonimiseerde gegevens via Google Analytics. Daarvoor worden cookies gebruikt en is een bewerkersovereenkomst gesloten met Google. Het verder delen van gegevens met Google is uitgeschakeld en de gegevens worden niet gebruikt in combinatie met andere diensten van Google.

Stemmen
Wanneer een gebruiker op een van onze websites een cijfer geeft aan een product, dan wordt dit opgeslagen in onze database. Dit gaat geheel geanonimiseerd en is in geen enkele vorm terug te herleiden naar de gebruiker.

Waarom verzamelen wij of derden via onze websitegegevens?
Google Analytics
HandleidingKwijt verzamelt gegevens over onder andere bekeken pagina’s en zoekopdrachten om in te kunnen schatten waar we ons op moeten richten als het gaat om uitbreiding van de website.

Stemmen
Om ervoor te zorgen dat andere gebruikers kunnen zien wat de kwaliteit is van een product, worden de stemmen bewaard in onze database.

Waar worden gegevens opgeslagen?
Google
Google ontvangt geanonimiseerde gegevens met betrekking tot paginaweergaven, zoekopdrachten, verwijzingen en andere website gebruik.

OVH
Onze databases draaien op servers van OVH. Daar worden de anonieme gegevens die wij verzamelen met betrekking tot veelgestelde vragen opgeslagen.

Hoe lang worden opgeslagen gegevens bewaard?
HandleidingKwijt en derden verzamelen via deze website alleen geanonimiseerde gegevens. Deze kunnen op geen enkele mogelijke manier worden herleid naar een gebruiker en worden voor onbepaalde tijd bewaard.

Opvragen gegevens
Iedere EU-burger heeft het recht om haar gegevens in te zien, te rectificeren of bezwaar te maken tegen het verzamelen daarvan. Aangezien HandleidingKwijt geen persoonlijk gegevens bewaard, is daarvan geen sprake met betrekking tot de gegevens die verzameld worden via onze websites.